Posted in June 2008

Carrièredrift geeft niet de doorslag

Work smarter, not harder, zeg Rob Blaauboer, management consultant bij Logica.

In het woordenboek staat het woord ´carrière´ beschreven als ” een opvolgende reeks prestaties in het publieke, professionele of zakelijke leven” (Webster). Nergens staat dat je zestig  of meer uur per week moet werken of dat een carrière alleen maar telt als je voorzitter van de raad van bestuur bent.

Als dat laatste wel zo was, dan zouden vele mensen (waaronder de schrijver dezes) geen carrière hebben gehad.  Er zijn niet zo veel ceo’s nodig.

Een carrière is er dus in vele maten soorten. Niet iedereen kan manager worden (of wil dat worden), weer een kwestie van chiefs en indians.  Je kunt een carrière hebben als zelfstandig schilder, piloot, risk manager of als consultant.

Verouderd principe
Als carrière maken niet kan in combinatie met kinderen opvoeden, dan heb je waarschijnlijk ook moeite met het combineren van carrière en vrienden, relaties, sporten enzovoort.

Het vraagt meer planning en flexibiliteit. Zeker als je partner ook werkt. De flexibiliteit ligt zowel bij jezelf als bij je werkgever. Laten we met de laatste beginnen. Waarom zou werk zich alleen afspelen tussen 9 en 5? Waarom niet tussen 9 en 4 en 8 en 9 of welke andere combinatie van dagen en uren. Gaat het nu om het resultaat van de arbeid of om het slaafs volgen van het verouderde principe om van 9 tot 5 te werken?

Het is dezelfde hoeveelheid tijd en geeft een betere opbrengst, omdat in plaats van een aaneengesloten tijd werk er een pauze tussen zit die positief werkt: even wat frisse lucht. Hetzelfde geldt voor thuiswerken, gecombineerd met zorg. Veel onderzoeken tonen aan dat thuiswerkers productiever zijn. Daarnaast is er nog de verminderde reistijd, eventuele milieubelasting en lagere kosten voor de werkgever door minder kantoorruimte.

Dan het planningaspect. Ja, dat is een uitdaging die creativiteit vraagt en de inzet van derden. Tussen de middag overblijven, laat uit de crèche halen. Gecombineerd met de flexibiliteit levert dit, zeker in de eerste jaren, wel eens wat hoofdbrekens op. Maar het is zeker niet onmogelijk. Het is aanpassen aan de omstandigheden.

Psychopaat?
Is een kind slechter af met een werkende papa en mama ten opzichte van een gezin waar niet gewerkt wordt of slechts één van de partners werkt? De keuze om thuis te blijven om voor de kinderen te zorgen moet ieder voor zich zelf maken. Opvallend is dat de vrouw vaak de partner is die thuis blijft, andersom wordt argwanend bekeken ; een vrouw die werkt en een man die thuisblijft? Zal wel een watje zijn.

In alle gevallen kan een kind opgroeien tot een psychopaat of psycholoog, misdadiger of muzikant of wat dan maar ook. De carrièredrift geeft hier niet de doorslag maar een combinatie van vele andere factoren zoals opvoeding, liefde en aandacht enzovoort.

En mensen die zeggen dat ze 70 uur per week werken, want anders kunnen ze geen carrière maken? Work smarter, not harder.

This article was originally posted on MT.NL