Posted in February 2009

Innovatie 2009: Wat is de meest innovatieve sector?

6124-000633In het artikel Innovatie, Meten is Weten van twee weken geleden stond een link naar de innovatie enquête. De vragen waren eenvoudig: Hoe innovatief vindt u de volgende sectoren en hoe zichtbaar zijn deze sectoren? De sectoren liepen van banken via Fast Moving Consumer Goods tot consumentenelektronica, kortweg de hele wereld waar wij dagelijks of regelmatig mee te maken hebben. Het doel was eenvoudig: uitvinden wat de meest innovatieve sector is!

Het nut van enquêtes

Enquêtes zijn op zich lastige dingen.  Niet voor niets begon de alinea in het vorige artikel de titel : ‘Er zijn Leugens, Grotere Leugens en de Uitkomst van enquêtes.’ Als je echt iets wilt weten dan moet je aan de lezer tijd vragen, een schaars goed. De vraag ‘hoe innovatief is de automobiel sector’ is op zich relevant, maar de onderbouwing nog meer. De oorspronkelijke enquête vroeg, naast de innovativiteit en zichtbaarheid, naar de meest innovatieve partij binnen de sector en waarom. De benodigde tijd voor het invullen van de enquête was toen al 20 minuten geworden. Teveel tijd die te weinig mensen zouden nemen was het oordeel, dus het tweede stuk is komen te vervallen. Wat overbleef waren de twee vragen: hoe innovatief en hoe zichtbaar.

Consumentenelektronica meest innovatief, energieleveranciers minst

Gelijk maar naar de uitkomsten,  innovativiteit op een schaal van 1 tot 10. Het gemiddelde is een 6,2 alles daaronder is in het rood aangeven, daar boven in het groen. Wat opvalt zijn de scores in het rood, met name verzekeraars en energiebedrijven. Maar ook banken, fashion retail en algemene retail komen slecht uit de bus. Chemische industrie is bovengemiddeld innovatief (dan wel heeft een innovatief profiel) maar (zie tweede tabel) scoort het laagst op zichtbaarheid  Ligt dit aan de enquête of aan de sector?

grafiek-fw-41

In de enquête hebben we geen verdere toelichting gegeven bij sectoren wat zeker zijn invloed zou kunnen hebben. Algemene retail is bijvoorbeeld ook supermarkten, ik zie bij diverse supermarkten innovaties zoals zelfscanning en zo voort.`

Over verzekeraars

Verzekeraars hoeven geen uitleg maar scoren toch laag. Er zijn voldoende innovaties bij verzekeraars zoals VGZ’s MijnGemak, Achmea’s GoedenWel en nog veel meer. Waar komt dan die lage score vandaan? Onvoldoende zichtbaarheid?

De andere vraag was om aan te geven hoe zichtbaar de sectoren zijn. Ook hier weer de verdeling in rood en groen. Om verder te gaan met de verzekeraars, ze scoren qua zichtbaarheid hoger dan het gemiddelde van 6.3. Omdat we geen gegevens hebben waarom scores worden gegeven is het raden naar waarom. In het vorige stuk op Frankwatching schreef ik dat innovatie niet op zichzelf gezien moet worden. De algemene indruk van het bedrijf, bijvoorbeeld door een slecht werkend call center, heeft zijn invloed op de beoordeling. Het heeft niet zoveel zin om innovatief te zijn als je klantprocessen niet op orde zijn.

Een andere invloed is aandacht van de media. Als er veel wordt geschreven, bijvoorbeeld over de banken kan dit zijn invloed hebben, bewust of onbewust, op de beoordeling . Maar zoals al gezegd, zonder onderbouwing van waarom het cijfer zo laag is blijft dit gissen. Zou aardig zijn om dit eens uit te zoeken waarom de verzekeraars laag scoren.

zichtaar-v013

Innovatie en zichtbaarheid

De combinatie van deze tabellen geeft een nieuwe tabel waarbij innovatie en zichtbaarheid worden gecombineerd. In het merendeel van de gevallen is de zichtbaarheid van de sector groter dan de innovatie. In zeven gevallen is dat anders om, zoals bij de chemische industrie, farmaceutische industrie en software. Deze hebben dus op een of andere manier een innovatief imago zonder al te veel zichtbaarheid. Intrigerend!

combi-fw-01

Wat kun je met deze enquêteresultaten?

Dat is een goede vraag als je in de intro al stelt dat je enquêtes niet en innovatie wel serieus moet nemen. Persoonlijk vind ik het interessant om eens verder voor een sector te kijken hoe het nou precies zit, met onderbouwing van de scores. Dus ik zal dit jaar een of twee sectoren kiezen en jullie opnieuw vragen om tijd te besteden aan het invullen van de enquête.

Reacties op dit artikel zijn welkom. Zowel suggesties voor een sector als reacties wie in een bepaalde sector het meest innovatief is (bedrijfsnaam) en, veel belangrijker: waarom!