Filed under NL

Toekomstverkennen met beleid

Het is redelijk populair, toekomstverkenningen. Randstad 2040 is een voorbeeld van een paar jaar geleden , een zogenaamde Structuurvisie, waarbij gekeken werd hoe de Randstad ook in de toekomst aantrekkelijk kan zijn en blijven om te wonen en te werken. Er is een duidelijk verschil tussen toekomst verkennen en toekomst voorspellen. Dat laatste kan namelijk niemand. Natuurlijk kan ik voor 2011 voorspellen dat er een bekende Nederlander zal overlijden of dat we een periode met veel regen krijgen maar dat is zo algemeen dat je dit echt geen voorspellen kunt noemen. Gelukkig is er nu van de WRR (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid) een heel interessante verkenning uitgegeven: Uit Zicht, toekomstverkennen met beleid. Continue reading

Het kabinet Rutte-Verhagen: innovatie nog op de agenda?

Gisteren is het concept-regeerakkoord gepresenteerd. Een van de eerste opmerkingen van Maxime Verhagen was dat de subsidies voor innovaties voor bedrijven zouden vervallen c.q. verminderen, en dat daar een belastingmaatregel voor in de plaats zou komen. Staat innovatie nog op de agenda van het (mogelijke) nieuwe kabinet? Continue reading