Economische crisis vertraagt Amerikaanse innovatie, hoe zit het met Nederland?

In de NY Times van afgelopen maandag stond een artikel over Judy Estrin. Deze voormalige Chief Technology Officer van Cisco waarschuwt dat Silicon Valley, en eigenlijk de hele Verenigde Staten, niet meer de innovatieve doorbraken ontwikkelt om economische groei mogelijk te maken.

Haar oproep komt niet uit de lucht vallen en is gekoppeld aan het verschijnen van haar boek “Closing the Innovation Gap”. Amerika heeft een “ innovatietekort” volgens Judy.

Hoe staat Nederland er voor?
Als Amerika dat al heeft, hoe zou Nederland er dan voor staan? Amerika is in veel gevallen nog steeds het voorbeeld voor velen, het entrepreneurschap is vele male groter dan hier en, ook door de grootte van de bevolking, worden in absoluut aantal veel meer innovaties ontwikkeld.

esttin.jpgDe zaken die als oorzaken worden aangehaald zijn eigenlijk dezelfde als hier: steeds minder gekwalificeerde onderwijzers en leraren, steeds minder kinderen en jongeren zijn geinteresseerd in  “science”, zeg maar de technische vakken. China en India leveren veel meer afgestudeerde techneuten dan de VS. De percentages zijn ongeveer 5% voor de VS tegenover 30-45% in India en China. Gezien de grootte van beide bevolkingen is dit niet alleen in procentuele zin veel meer maar ook absoluut gezien een heel groot verschil.

De angst is dan ook dat de VS, maar ook Nederland, de voorsprong verliest in nieuwe technologieën. Voor Nederland kun je je afvragen of we echt wel een voorsprong hadden.

De relatie tussen economisch klimaat en innovatie
Daarnaast is volgens Judy ook het economisch klimaat debet aan de innovatievertraging. Venture Capitalists en bedrijven zijn veel minder geneigd om risicovolle investeringen te doen. Als er al wordt geïnvesteerd dan is de horizon dichtbij; het geld moet op korte termijn worden terugverdiend.

Ook in Nederland hoor je berichten dat investeringsbudgetten worden teruggedraaid. Bij sommige bedrijven is het innovatiebudget een gewillig slachtoffer om halverwege met de helft te verminderen (dus zoveel mogelijk opmaken in Q1 en Q2) . Venture capital is minder aanwezig, de tijden van de internet boom waarbij elk idee kon rekenen op miljoenen aan investeringsgeld zijn alleen nog maar een herinnering.

Eens of oneens?
Er zijn twee kampen in de VS: zij die vinden dat Judy Estrin het bij het rechte eind heeft en die pleiten voor meer lange termijn onderzoek (fundamenteel) gecombineerd met een ‘lange adem’ voor wat betreft research en development en innovatie. Daar tegenover staan de sceptici die vinden dat het wel meevalt, erop wijzen dat 40% van alle wetenschappelijk onderzoek uitgaven uit de VS komen, 70% procent van de Nobelprijs winnaars voor Amerikaanse bedrijven werken en dat 75% van de top 40 universiteiten Amerikaans zijn.

Maar is dat niet kortzichtig? Missen ze niet een aanstormende golf van goed opgeleide, ambitieuze Chinezen en Indiërs, die niet let op de situatie zoals deze nu is maar langzamerhand de wereld gaat veroveren. Kijk maar naar het aantal medailles op de Olympische Spelen: China verslaat de VS, en niet met kleine cijfers.

Je ziet het ook in de financiële wereld: Chinezen (maar ook Arabieren en Koreanen)  investeren in grote Amerikaanse bedrijven als Citigroup, gebruik makend van de zwakte van de sector op dit moment. Maar ook in andere sectoren zie je de Chinezen en Indiërs. Staalbedrijf Corus is eigendom van Tata, Chinese verzekeraar Ping An steekt geld in Fortis (nadat in de jaren 80 en 90 Amerikaanse banken in Ping An investeerden) en heeft ook een zetel in de Raad van Bestuur. TCS, Wipro en Infosys halen steeds meer opdrachten binnen. Niet voor niets zit Logica ook sterk in India. De dreiging is reëel.

Hoe stoppen we de innovatievertraging?
Het is niet alleen onze vertraging maar ook de versnelling van andere landen. India en China zijn duidelijk met een inhaalrace bezig. De groei van het Gross Domestic Product  in met name China was 11,4% in 2007. Zo zijn er nog meer indrukwekkende statistieken te noemen over de 1,3 miljard Chinezen.Het is trouwens niet alleen maar positief nieuws uit China: het land heeft een groot aantal uitdagingen, zoals een vergrijzende bevolking, milieuaspecten, en ga zo maar door.

We kunnen weinig doen aan de opkomst van de Chinezen, niet als individu, niet als bedrijf en niet als overheid. Als we de snelheid van anderen niet kunnen beïnvloeden dan moeten we onze eigen snelheid opvoeren (of de vertraging verminderen). Betere opleidingen is wel iets waar de overheid invloed op heeft. Echter is dat ook niet zo makkelijk want meer investering in onderwijs betekent minder besteding op zorg, sport of mileu. Allemaal dossiers die belangrijk zijn en je kunt geld maar een keer uitgeven.

Vervelend is ook dat er een vertraging in zit: investeringen in beter onderwijs zullen zich pas over jaren uitbetalen. Vervelend als de horizon van een kabinet korter is dan de terugbetaalperiode.

Als het goed gaat kunt u innoveren, als het slecht gaat moet u innoveren
Wanneer de economie vertraagt zijn bedrijven en overheid in het algemeen geneigd om minder geld in research & development en innovatie te investeren. Budgetten worden gekort of, in het meest positieve geval, blijven gelijk.  Er zijn weinig bedrijven die tegendraads investeren, terwijl hier toch iets voor te zeggen is. Als het slechter gaat, moeten wij zorgen dat we beter worden! Uit de reclame komt de zin: “als het goed gaat kunt u adverteren, als het slecht gaat moet u adverteren”. Vervang adverteren door innoveren en presto: Innovation Permanente!

Beter Innoveren 
Welke richting ook wordt gekozen voor innovatie en innovatiebudgetten, het is een mogelijkheid om meer opbrengst uit het innovatiebudget te halen want innovatie is geen eenmalige activiteit. Het is een continue proces dat, om als een sustainable proces in de organisatie te worden neergezet, een fundament nodig heeft en een verandering in het denken van de mensen en het bedrijf.

Innovatie moet in het DNA van de organisatie en de medewerker worden gebracht. Dit innovatie-DNA zorgt ervoor dat de randvoorwaarden voor (succesvolle) innovaties gerealiseerd zijn.  Denk niet alleen aan beschikbaarheid en bewustzijn van mensen en tijd maar ook aan doorzettingsvermogen van de organisatie en de juiste investering / terugverdien horizon.

Zodat innovatiebudgetten niet het reserve potje zijn van een CFO die hiermee op de korte termijn de cijfers kan oppoetsen.  Een dergelijke aanpak levert niet alleen minder innovatie op, het kost op de lange termijn meer geld vanwege het starten – stoppen van projecten.

Door te zorgen dat het innovatie DNA op orde is, kan meer innovatie worden gedaan met het zelfde geld. Niet verder achterop raken maar versnellen.

Pas op China, we komen er aan