Tagged with Barack Obama

Wat kunnen we leren van Obama’s innovatiestrategie?

President Obama windt er geen doekjes om: “Amerika’s toekomstige economische groei en internationale concurrentiepositie hangt af van ons vermogen om te innoveren. We kunnen de banen en industrieën van de toekomst creëren door te doen wat Amerika het best kan – investeren in de creativiteit en voorstellingsvermogen van onze mensen”.

Net zoals Nederland en tevens ook Europa ziet Amerika innovatie als de manier om (kwalitatief) goede banen te scheppen en te zorgen voor een duurzame groei. Wat voor velen wel een verrassing is: ook Amerika maakt zich grote zorgen over haar innovatieve vermogen. Continue reading

Tagged , , , , , , , ,

Twindex: Wisdom of the Tweeps?

Op de beurs bestaat een gouden regel: de markt heeft altijd gelijk. Maar hoe zit dat op Twitter? Hebben de Tweeps altijd gelijk? Twitter denkt van wel en introduceert Twindex, een dagelijkse barometer van het politieke klimaat in verband met de komende verkiezingen in de VS. Hoeveel zou Obama vandaag zijn gestegen? Of is hij gedaald?

Continue reading

Tagged , , , ,