Tagged with Steve Ballmer

Het einde van Metro en de mening van Shakespeare

Nee ik heb het niet over het Duitse concern (waar ook de Makro bij hoort) en ook niet de Noord Zuid lijn in Amsterdam (de meeste metro’s hebben twee eindpunten). Nee ik heb het over de nieuwe interface van Microsoft, Metro.

Volgens ingewijden zal de naam Metro niet meer gebruikt worden. He? Dat is vreemd? Was het niet Ballmer die tijdens CES 2012 hamerde op Metro … Metro … Metro?

Continue reading

Tagged , , , ,

Focus op de Cloud tijdens Microsoft PDC 2010

Eind oktober vond bij Microsoft in Redmond de jaarlijkse Professional Developers Conference (PDC) plaats. Dit is het hoogtepunt voor architecten en lead programmers waar nieuwe producten worden aangekondigd en de makers zelf aanwezig zijn. Dit jaar was het format een kleine conferentie in Redmond waar maar 1000 mensen bij aanwezig konden zijn, maar wat live over de hele wereld werd gestreamd en waarover lokaal events (in dit geval in Veenendaal) werden gehouden.

Booming Ballmer

De keynote werd gegeven door Steve Ballmer (CEO)  en Bob Muglia. De laatste is verantwoordelijk voor de Server and Business Tools divisie , waaronder Azure valt. Er is dus (nog) geen specifieke Cloud divisie. Het valt me op dat bij Steve Ballmer er gelijk ook een stuk energie op het toneel komt. Erg energieke vent die (zoals bijna alle Amerikaanse presentatoren) een show geeft die je aandacht langer vasthoudt.

Tijdens de keynote kwamen 3 thema’s aan de orde:

Ik ga even kort in op Windows Phone 7 en IE9.

Steve Ballmer toont trots de nieuwe versie van Windows voor de mobiele telefoon. Het is volgens hem een andere telefoon, die keuze in hardware biedt en een consistente user interface. De focus is niet app-centrisch maar user-centrisch. De kritieken goed, soms lovend en hier en daar met een voorstel voor verbetering.

Wat opvalt bij Internet Explorer 9 is hoe vaak Microsoft het heeft over het ondersteunen van standaarden. Ongeveer 70 mensen van Microsoft hebben meegewerkt aan de ontwikkeling van de W3C HTML 5 standaard volgens Microsoft. HTML 5 is een standaard die IE9 heel goed ondersteunt en daarbij hardware-excelleration toepast (kijk hier voor een uitleg). Wat ik me afvraag is of we, als dit soort sites worden ontwikkeld, toch weer teruggaan naar zware hardware eisen in plaats van een eenvoudige pc/terminal.

Move – Enhance – Transform

Het grootste gedeelte van de keynote wordt echter gedaan door Bob Muglio, de baas van de Server en Business Tools divisie. In 3 gedeeltes, Move, Enhance en Transform, wordt het Azure platform getoond en worden nieuwe introducties gedaan.

Platform as a Service (PaaS) is de toekomst, en dat mag geen verrassing zijn. Azure is het platform daarvoor, volgens Muglia. De redenatie is opvallend: omdat de industrie (waarbij Microsoft een belangrijke rol speelt) het onderhoud en beheer zo complex en tijdrovend  heeft gemaakt, is het nu tijd voor een  platform (PaaS) dat dit allemaal veel makkelijker maakt.

Complexititeit is inderdaad een van de veel gehoorde redenen als je met mensen praat over waarom ze overstappen naar Cloudcomputing (naast schaalbaarheid en de verschuiving naar betalen voor gebruik). Die complexiteit is trouwens het gevolg van de vrijheid die we hebben in het gebruik van hard- en software en het aan elkaar koppelen van allerlei systemen en processen, niet alleen maar de schuld van Microsoft.

Microsoft ziet trouwens Azure als een ‘general purpose’ platform waar naast Visual Studio ook Java (en anderen) goed op kunnen draaien.

De opbouw van de 3 onderdelen (Move, Enhance, Transform) is het zelfde en gelaagd. Na de high level introductie van Muglia, vaak een introductie van nieuwe functionaliteit,  komt een presentatie van de lead architect of developer die in meer detail laat zien hoe iets werkt of aan elkaar kan worden gekoppeld, of welke functionaliteit wordt geboden. Hierbij werd meer de diepte in gegaan en haakte ik toch wel af.

Niet alle presentaties waren trouwens heel erg technisch. Chris Ford van Pixar (met een heel erg ‘English’ accent) vertelde over het Proof of Concept om Renderman (de renderingsoftware die Pixar gebruikt om o.a. Toystory 3 te maken) op Azure te laten draaien en dat je door middel van een ‘slider’ (schuifje) het aantal machines kon veranderen dat een frame aan het renderen is.  De benodigde tijd liep terug naar 1 uur en 7 minuten (veel machines) of meer dan 11 uur (weinig machines). De prijs is dan afhankelijk van de snelheid waarmee je iets wilt. Dit geeft mooi een van de essenties weer van Cloud; schaalbaarheid.

De relevantie van Cloud voor Pixar is evident. Als Toy story 3 op een machine zou moeten worden gerenderd, zou dit 270 jaar duren!

Gedurende de presentatie werden diverse nieuwe releases/functies aangekondigd, zoals Azure Visual Studio Team Foundation (dus in de Cloud zonder installatie), de extra small instances (voor cloud applicaties die toekunnen met lichtere processor capaciteit) en, misschien nog wel de interessantste, de Windows Azure Data Market waar allerlei services en data beschikbaar zijn (gratis en tegen betaling) om nieuwe applicaties mee te maken c.q. te integreren. Aanbieders op dit platform zijn onder andere: UK Foreign & Commonwealth Office, Singapore Tourist Board en InfoChimps.

Meer technische informatie

In totaal zijn er meer dan 25 aparte presentaties online te bekijken waarbij en de spreker en het scherm worden getoond (in de PDC player van Microsoft). Hieronder een paar die ik er uitgepikt heb:

De complete lijst met sessies (meer dan 25) inclusief downloads vind je op de PDC Session List (selecteer Cloudservices). Voor technici en geïnteresseerden een interessante bron van informatie.

This article was originally posted on Frankwatching
Tagged , , , , ,