Gefeliciteerd! Nederland staat in de top 5 van kennis economieën!

Tot mijn verbazing staat Nederland opeens in de top 5 in de World Economic Forum’s Global Competitive Index. Waarom ik verbaasd ben? Omdat ik niet het gevoel heb dat we qua innovatie zoveel hebben verbeterd. Een van de factoren die sterk wegen voor Nederland is de inflexibiliteit van de arbeidsmarkt / ontslagbescherming. Volgens mij is daar niet zoveel in verbeterd. Of is het zo dat wij het niet zo goed hebben gedaan maar de rest het nog slechter?

Tijd om eens te kijken naar wat er veranderd is.

Wat is dat rapport eigenlijk?

Voordat ik begin om te vertellen wat er over Nederland in het rapport staat is het een goed idee om te kijken wie het rapport uitgeeft en hoe het is opgebouwd. Tenslotte wil je wel weten met welke authoriteit het rapport wordt uitgegeven.

Het rapport wordt ieder jaar uitgebracht door het World Economic Forum (bekend van o.a. de Davos meetings ieder jaar in januari). Het WEF  is een onafhankelijke non-profit organisatie opgericht door de Duitser Klaus Schwab in 1971. Het WEF omschrijft zichzelf als:

an independent international organization committed to improving the state of the world by engaging business, political, academic and other leaders of society to shape global, regional and industry agendas.

De funding voor het WEF komt van de 1000 bedrijven, veelal multinationals.

Het Global Competitiveness Report wordt al sinds 1979 uitgegeven en beschrijft de mate van ‘competitiveness’ van 144 economieën en geeft inzicht in wat voor de productiviteit en welvaart zorgt.

Er zijn in totaal 12 pijlers die worden meegenomen, in drie categorieën:

  • Basic Requirements
  • Efficiency Enhancers
  • Innovation and Sophistication Factors

Het gewicht van een ieder van deze categorieën is afhankelijk van de fase  (‘stage’ in het Engels) waar een land zich in bevindt.

Nederland zit in stage 3, innovation-driven.

De focus ligt dan ook op pijlers 11 en 12 die ons in staat stellen om onze welvaart te behouden of te laten groeien. Daarnaast zijn er ook enquetes gehouden onder ceo’s van grote bedrijven. Al deze informatie leidt uiteindelijk tot een score voor Nederland en alle andere landen.

Er zijn eigenlijk maar drie mogelijkheden: stijgen, gelijk blijven en dalen. Daarbij zijn ook nog de prestaties van andere landen van belang. Stijgen we nou omdat wij zo goed zijn, of zij zo slecht?

Het rapport bestaat uit twee stukken:

  • samenvatting van de resultaten,  toelichingen en uitleg hoe meet je de concurrentie capaciteit
  • data en gegevens over de 144 landen en hun scores

Als je meer wilt weten over de weging van ieder van de pijlers en categorieën, download dan het rapport. In Nederland wordt door Henk Volberda en Frans van den Bosch van RSM / Inscope meegewerkt aan het rapport.

Een plaats in de global Top 5 van Kenniseconomieën

Het idee om in de top 5 van kennis economieën te komen is niet specifiek iets van dit kabinet c.q. van Maxime Verhagen (minister van Economie, Landbouw en Innovatie).  Het was een van de doelstellingen van het door Jan Peter Balkenende gestarte  Innovatieplatform  en wordt hardop genoemd in een van de laatste rapporten : Op Naar de Top. De timing om deze plaats te bereiken was 2020 dus het is sneller gegaan dan gepland.

[youtube=http://www.youtube.com/watch?list=EC24D13C1F9F6D635F&v=CQat6JmX9Zs&feature=player_detailpage]

In de afgelopen vier jaar is Nederland langzaam maar zeker opgeschoven van positie 10 naar 8 naar 7 en nu dan op de 5e plaats.

Wat wordt er gezegd over Nederland?

Er is ieder jaar een stukje over Nederland in het rapport. Dit jaar stond er:

The Netherlands continues to progress in the rankings, moving up to 5th place this year. The improvement reflects a continued strengthening of its innovative capacity as well as the heightened efficiency and stability of its financial markets. Overall, Dutch businesses are highly sophisticated (4th) and innovative (9th), and the country is rapidly and aggressively harnessing new technologies for productivity improvements (9th). Its excellent educational system (ranked 5th for health and primary education and 6th for its higher education and training) and efficient markets—especially its goods market (6th)—are highly supportive of business activity. And although the country
has registered fiscal deficits in recent years (5.0 percent of GDP in 2011), its macroeconomic environment is more stable than that of a number of other advanced economies. Last but not least, the quality of its infrastructure is among the best in the world, reflecting excellent facilities for maritime, air, and railroad transport, ranked 1st, 4th, and 9th, respectively.Dat is een redelijk weinig zeggend stukje want  vorig jaar stond er:

The Netherlands improves one rank to 7th this year, reflecting a modest strengthening of its institutional framework as well as the efficiency and stability of its financial markets. Overall, Dutch businesses are highly sophisticated (5th) and innovative (12th), and the country is rapidly and aggressively harnessing new technologies for productivity improvements (5th). Its excellent educational system (8th in the two related categories) and efficient markets—especially its goods market (9th)—are highly supportive of business activity. And although the country registered a fiscal deficit in 2010 (5.18 percent of GDP), its macroeconomic environment is more stable than that of a number of other advanced economies (36th). Last but not least, the quality of its infrastructure is among the best in the world, reflecting excellent facilities for maritime, railroad, and air transport, ranked 2nd, 6th, and 5th, respectivelyWat heb je eraan?

Het rapport brengt in kaart hoe internationaal concurrerend Nederland is. Het rapport is dan ook in hoge mate belangrijk voor politiek en beleidsmakers, zeker als er , zoals in het geval van Nederland, een doelstelling van gemaakt was om in 2020 in de Top 5 te komen. Nederland staat boven Duitsland en de VS.

Duitsland doet het volgens mij aanzienlijk beter dan Nederland. De VS is het land waar we tegen op kijken qua innovatief vermogen.

Het behalen van de doelstelling, onafhankelijk van wat je als waarde er aan koppelt, kan door verantwoordelijke partijen als een succes worden benoemd.

Ook zijn heel veel van de indicatoren onderwerpen waarbij de overheid uiteindelijk verantwoordelijk voor is c.q. de keuzes maakt. Maar, en dat is belangrijk om te realiseren, die keuzes worden gestuurd door  de partijen en mensen die wij kiezen. Op basis daarvan en de coalitie die daar uit naar voren komt worden keuzes gemaakt die invloed kunnen hebben op onze ranking.

Om een beeld te krijgen waar de verbeter punten zitten voor Nederland kun je kijken waar we heel laag scoren.

Dit is bijvoorbeeld bij ontslagbescherming en vaststelling van lonen : We halen  respectievelijk een 3,1 (126e van de 144) en een 3,7  (130e van de 144).  Afhankelijk van de uitslag van 12 september zal hier wel, een beetje of veel aan veranderen. Maar verwacht er niet te veel van, deze twee zijn slechts 2 van de 8 elementen in een van de 6 pijlers (uit het totaal van 12) die voor 50% de score bepalen.

Het rapport is interessant om eens te lezen als je meer wilt weten wat nou belangrijke aspecten zijn in het hebben van een goede concurrentie positie als land en hoe andere landen daarop scoren.

Veel leesplezier!