Stethoscoop √ iPad √ – de dokter heeft alles bij zich

ICT speelt een steeds belangrijkere rol in de gezondheidszorg. Natuurlijk al een tijdje in de administratieve systemen en in toenemende mate de gegevens en resultaten van de patient worden digitaal. Zorgt de opkomst van tablets in de zorg voor een nieuwe stap in

Maar pas op : een app maakt noch de arts noch de patient noodzakelijk beter.

De NY Times had zondag een artikel genaamd “Redefining Medicine with tablets and apps”. Als een spannend jongensboek las ik over een dokter die niet zijn boekje farmacotherapeutisch kompas pakte maar dat raadpleegde op ZIJN iPhone.

Wow wat een innovatie, echt iets van 2012! Om helemaal eerlijk te zijn, het is een Amerikaans artikel dus de arts pakte niet het FK maar een andere (niet Nederlandse) app in plaats van het boekje.

Wel een gehoord van de Palm?

Toen ik dat las, dacht ik dat we nu niet moeten gaan doen als of dat helemaal nieuw is. Natuurlijk zijn speciale apps op tablets en smartphones maar die waren er jaren geleden ook al. Ik ken een cardioloog die haar Palm V gebruikte tijdens haar opleiding en daar allemaal ‘ apps’ op had staan. Alleen toen heten ze nog gewoon programmaatjes.

Met de opkomst van tablets is er iets veranderd in de gezondheidszorg. Opeens is het mogelijk om medische gegevens zoals patientgegevens maar ook medische naslagwerken

Opgegroeid met technologie

Er is natuurlijk wel een verschil tussen bestaande groep artsen en diegene die in opleiding zijn. De laatste groep is opgegroeid met allerlei elektronische apparatuur en verwacht deze ook te kunnen gebruiken.

Oudere artsen, zo betoogd het artikel in de NY Times, zijn jaloers op hun jonge collega’s die zo makkelijk met de technologie omgaan, maar zijn wel bezorgd:

“the human connections that lie at the core of medical practice are at risk of being lost”

Daarbij maakt een app je niet noodzakelijk een betere arts.

Het goede oude handwerk

Een van de artsen uit het artikel, Dr Heineken, leidt jonge artsen op. Met zijn 66 jaar heeft hij al veel zien veranderen, de komst van CT scanners, echografie, MRI’s en een hele set aan nieuwe laboratorium testen.

Bij een van de patienten, een terminale patient met een vergroot hart, laat hij alle co assistenten door middel van percussie zelf het vergrootte hart ontdekken.

Zijn motivatie: de belangrijkste instrumenten van een arts zijn de zintuigen!

“I tell them that their first reflex should be to look at the patient, not the computer,” Dr. Heineken said. And he tells the team to return to each patient’s bedside at day’s end. “I say, ‘Don’t go to a computer; go back to the room, sit down and listen to them. And don’t look like you’re in a hurry.’ ”

Ipads voor de artsen

In de VS wordt de iPad steeds meer een standaard onderdeel van het arsenaal van een arts. Alle interne artsen in opleiding bij de Universiteit van Chicago en John Hopkins krijgen een iPad. Studenten geneeskunde aan Stanford krijgen een voucher zodat ze er een kunnen kopen.

Een studie van de University of Chicago study toonde aan dat artsen interne geneeskunder  (in opleiding) sneller opdrachten konden doorgeven en het merendeel van de artsen had het gevoel dat ze het werk efficienter konden uitvoeren.

Dit is nog maar het begin van de rol van iPads in de zorg. Maar om nou te zeggen dat het super nieuw is … dat is ook weet overdreven

Lees het orginele artikel in de NY Times Redefining Medicine With Apps and iPads